Language Corner’s Money Back Guarantee

Language Corner stelt hoge eisen aan de cursussen. Dat is waarom we er zeker van zijn dat je veel plezier gaat beleven aan jouw cursus. Zo zeker, dat indien je niet tevreden bent, we je het geld van de cursus teruggeven!

Zie hieronder de voorwaarden.

Voorwaarden

  • De student moet een aanvraag voor terugbetaling indienen via een terugbetalingsformulier voor aanvang van de derde les van de cursus waarvoor de student zich heeft ingeschreven.
  • De student moet bij beide eerste twee lessen volledig aanwezig zijn geweest van de cursus waarvoor de student zich heeft ingeschreven.
  • Het terugbetalingsformulier moet binnen 5 werkdagen na afloop van de tweede les worden ingediend.
  • De ‘Money back guarantee’ actie is alleen van toepassing op groepscursussen en conversatie cursussen. De actie is niet van toepassing op privélessen en cursussen voor bedrijven.

Het terugbetalingsformulier kan worden aangevraagd bij het personeel, via email of is hier te downloaden.

Vul het terugbetalingsformulier in en geef het aan een van de personeelsleden van Language Corner.