Niveaus Engelse taalcursussen

Om een ​​indruk van de verschillende niveaus taalcursussen Engels te krijgen, hebben we de mogelijkheden met betrekking tot elk niveau beschreven.

De beschrijving hieronder is gebaseerd op onze reguliere Engelse groepscursussen. Alle informatie over onze regulier Engelse groepscursussen kan je hier vinden.

We bieden ook Engelse conversatie cursussen aan, welke zijn onderverdeeld in twee niveau groepen (A2-B1 en B2-C1). De conversatie cursussen focussen enkel op het verbeteren van je Engelse spreekvaardigheid, dus gaan niet van een niveau naar een ander niveau.

Huidig niveau: A0

Dit niveau is voor mensen die niets weten over de Engelse taal.

Mogelijke cursus: Beginners A1 (A0 –> A1)

Tegen het einde van deze cursus ben je tot het volgende in staat:

 • Je kan op een eenvoudige manier communiceren alsmede vragen stellen en – beantwoorden op het gebied van zeer vertrouwde of noodzakelijke onderwerpen.
 • Je kan alledaagse uitdrukkingen begrijpen die gericht zijn op het voldoen in simpele en concrete behoeftes.
 • Je kan vragen en instructies begrijpen die rustig worden gesteld/gebracht aan hem/haar alsmede het volgen van korte en simpele aanwijzingen.
 • Je hebt een basale woordenschat van woorden en zinnen die gerelateerd zijn aan bepaalde concrete situaties.
 • Je kan beperkte grammatische structuren en zinspatronen laten zien.

 

Engelse cursussen voor het Beginners niveau:

1. Engelse beginnerscursus A1 (ochtend)

€595,00

Totaal aantal uren: 35 uren
Dinsdag & Donderdag – 10.00-12.30 uur

1. Engelse beginnerscursus A1 (avond)

€595,00

Totaal aantal uren: 35 uren
Dinsdag & Donderdag – 19.30-22.00 uur

1. Engelse beginnerscursus A1
Intensief

€ 560,00

Totaal aantal uren: 30 uren
Maandag t/m vrijdag – 12.45-15.45 uur

Huidige niveau: A1

Mensen met dit niveau hebben al een basiskennis van de Engelse taal.

Mogelijke cursus: Elementair A2 (A1 –> A2)

Tegen het einde van deze cursus ben je tot het volgende in staat:

 • Je kan communiceren en de ander begrijpen met een zeker gemak in gestructureerde situaties en korte conversaties.
 • Je kan vragen stellen en beantwoorden en ideeën en informatie uitwisselen op het gebied van bekende onderwerpen en voorspelbare alledaagse situaties.
 • Je kan specifieke informatie identificeren in simpel geschreven materiaal, zoals brieven, brochures en korte krantenartikelen.
 • Je kan een simpele beschrijving of presentatie geven van mensen, leef- of werkomstandigheden, dagelijkse routines etc.
 • Je hebt voldoende woordenschat om jezelf uit te kunnen drukken voor basale en noodzakelijke onderwerpen.
 • Je kan simpele grammatische structuren correct gebruiken – terwijl je nog steeds fouten hierin kan maken. Bijvoorbeeld het door elkaar halen van verschillende tijden, maar waarbij de boodschap wel overkomt.

 

Engelse cursussen voor het Elementaire niveau:

2. Engelse cursus A2 (ochtend)

€595,00

Totaal aantal uren: 35 uren
Maandag & Woensdag – 10.00-12.30 uur

2. Engelse cursus A2 (avond)

€595,00

Totaal aantal uren: 35 uren
Maandag & Woensdag – 19.30-22.00 uur

2. Engelse cursus A2
Intensief

€ 560,00

Totaal aantal uren: 30 uren
Maandag t/m vrijdag – 12.45-15.45 uur

Huidige niveau: A2

Mogelijke cursus: Pre-Intermediate B1 (A2 –> B1)

Tegen het einde van deze cursus ben je tot het volgende in staat:

 • Je kan de belangrijkste punten begrijpen van een duidelijke standaard speech over bekende onderwerpen die je regelmatig tegenkomt op werk, school, in je vrije tijd etc.
 • Je kan eenvoudige feitelijke teksten lezen over onderwerpen gerelateerd aan je interesses en werkveld met een bevredigend niveau van begrip.
 • Je kan onvoorbereid deelnemen aan een conversatie over bekende onderwerpen, waarbij je je persoonlijke mening kan geven en met redelijke nauwkeurigheid kan communiceren; in het algemeen met goede controle, hoewel met merkbare invloed van je moedertaal.
 • Je kan dromen, verwachtingen, ambities beschrijven en een verhaal vertellen met redelijke woordenschat.
 • Je kan simpele teksten schrijven over bekende onderwerpen binnen je interessegebieden, door het verbinden van kortere elementen in een lineaire volgorde.
 • Je hebt voldoende woordenschat om jezelf uit te drukken over bekende onderwerpen zoals familie, hobbies en interesses, werk, reizen en huidige gebeurtenissen.

 

Mogelijke andere cursus: Engelse conversatie cursus Elementair

Engelse cursussen voor het Pre-Intermediate niveau:

3. Engelse cursus B1 (ochtend)

€595,00

Totaal aantal uren: 35 uren
Dinsdag & Donderdag – 10.00-12.30 uur

3. Engelse cursus B1 (avond)

€595,00

Totaal aantal uren: 35 uren
Dinsdag & Donderdag – 19.30-22.00 uur

3. Engelse cursus B1
Intensief

€ 560,00

Totaal aantal uren: 30 uren
Maandag t/m vrijdag – 12.45-15.45 uur

1. Conversatie Cursus
Elementair A2-B1

Vanaf €211,50

Totaal aantal uren: 12 uren
Maandag – 19.30-21.30 uur

1. Conversatie Cursus
Elementair A2-B1

Vanaf €211,50

Totaal aantal uren: 12 uren
Maandag – 19.30-21.30 uur

Huidige niveau: B1

Mogelijke cursus: Intermediate B1+ (B1 –> B1+)

Tegen het einde van deze cursus ben je tot het volgende in staat:

 • Je kan eenvoudige feitelijke informatie begrijpen over alledaagse of werkgerelateerde onderwerpen, waarbij de algemene boodschap en specifieke details kunnen worden geïdentificeerd, mits de spraak is duidelijk gearticuleerd in een algemeen bekend accent.
 • Je kan het lezen en scannen van eenvoudige feitelijke teksten over onderwerpen gerelateerd aan je interesses met een bevredigend niveau van begrip.
 • Je kan met een bepaalde mate van vertrouwen communiceren over bekende zaken gerelateerd aan je interesses en werkveld, gedachtes uitdrukken over meer abstracte, culturele onderwerpen zoals films, boeken, muziek etc.
 • Je kan een conversatie of discussie onderhouden, maar waarbij je soms moeilijk te volgen bent wanneer je exact probeert te zeggen wat je wil zeggen.
 • Je kan dromen, verwachtingen en ambities, alsook gebeurtenissen (echt of ingebeeld).
 • Je hebt voldoende woordenschat om jezelf uit te drukken over onderwerpen die van toepassing zijn op je dagelijkse leven, zoals familie, hobbies, interesses, werk, reizen en huidige gebeurtenissen.
 • Grammaticaal kan je communiceren met redelijke nauwkeurigheid over bekende context. Fouten komen voor, maar je kan korte nauwkeurige ideeën communiceren.

 

Mogelijke andere cursus: Engelse conversatie cursus Elementair 

Engelse cursussen voor het Intermediate niveau:

4. Engelse cursus B1+

€595,00

Totaal aantal uren: 35 uren
Maandag & Woensdag – 19.30-22.00 uur

4. Engelse cursus B1+
Intensief

€ 560,00

Totaal aantal uren: 30 uren
Maandag t/m vrijdag – 16.00-19.00 uur

1. Conversatie Cursus
Elementair A2-B1

Vanaf €211,50

Totaal aantal uren: 12 uren
Maandag – 19.30-21.30 uur

1. Conversatie Cursus
Elementair A2-B1

From €211,50

Totaal aantal uren: 12 uren
Zaterdag – 10.00-12.00 uur

Huidige niveau: B1+

Mogelijke cursus: Upper-Intermediate B2 (B1+ –> B2)

Tegen het einde van deze cursus ben je tot het volgende in staat:

 • Je kan standaard gesproken taal begrijpen, live of op televisie, over zowel bekende als onbekende onderwerpen die je tegenkomt in je persoonlijke, sociale, wetenschappelijke of beroepsleven.
 • Je kan in grote mate van zelfstandigheid lezen, waarbij je de stijl en snelheid van lezen kan aanpassen naar het soort tekst en het doel ervan. Je hebt een grote leeswoordenschat, maar mogelijk kan je wat moeilijkheden ervaren met sommige uitdrukkingen.
 • Je kan de Engelse taal vloeiend, spontaan, nauwkeurig en effectief gebruiken in een breed scala van algemene, wetenschappelijke, beroeps- of vrijetijdsonderwerpen. Hierbij heb je een goede grammaticale beheersing en kan je een bepaalde mate van formaliteit aannemen die hoort bij de omstandigheden.
 • Je maakt geen grammatische fouten meer welke leiden tot misverstanden.
 • Je kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven over een breed scala aan onderwerpen gerelateerd aan jouw interesses, waarbij je ideeën kan ondersteunen en uitbreiden met relevante voorbeelden. Tevens kan je je zelfverzekerd, duidelijk en beleefd in formele en informele situaties uitdrukken.
 • Je hebt een zeer goed woordenschat voor zaken gerelateerd aan je vakgebied en de meest algemene onderwerpen.

 

Mogelijke andere cursus: Engelse conversatie cursus Intermediate

Engelse cursussen voor het Upper-Intermediate niveau:

5. Engelse cursus B2

€595,00

Totaal aantal uren: 35 uren
Maandag & Woensdag – 19.30-22.00 uur

5. Engelse cursus B2
Intensief

€ 560,00

Totaal aantal uren: 30 uren
Maandag t/m vrijdag – 16.00-19.00 uur

2. Conversatie Cursus
Gevorderd B1+, B2 & C1

Vanaf €211,50

Totaal aantal uren: 12 uren
Woensdag – 19.30-21.30 uur

2. Conversatie Cursus
Gevorderd B1+, B2 & C1

Vanaf €211,50

Totaal aantal uren: 12 uren
Zaterdag – 10.00-12.00 uur

Huidige niveau: B2

Mogelijke cursus: Advanced (B2 –> C1)

Tegen het einde van deze cursus ben je tot het volgende in staat:

 • Je kan uitgebreide verhalen volgen over abstracte en complexe onderwerpen.
 • Je kan een uitgebreid scala aan beeldspraak en spreektaal herkennen.
 • Je kan in detail een breed scala aan lange, complexe teksten begrijpen die je waarschijnlijk tegenkomt in sociale, professionele of wetenschappelijke situaties. Hierbij kan je gedetailleerde punten identificeren, waaronder opvattingen en impliciete alsmede vermelde opinies.
 • Je kan jezelf uitdrukken in een vloeiende, spontane en bijna moeiteloze manier. Je hebt een voortreffelijke beheersing van de woordenschat, beeldspraak en spreektaal.
 • Je hoeft weinig te zoeken naar uitdrukkingen en vermijdingsstrategie; alleen een conceptueel moeilijk onderwerp kan een natuurlijke gebruik van de taal belemmeren.
 • Je houdt je goed in debatten, zelfs over abstracte, complexe, onbekende onderwerpen.
 • Je kan duidelijk, goed gestructureerde teksten schrijven over complexe onderwerpen, waarbij je de nadruk kan leggen op de relevante, meest opvallende kwesties. Je kan de standpunten tot op zekere hoogte onderbouwen en uitbreiden met ondergeschikte punten, redenen en relevante voorbeelden om af te sluiten met een geschikte conclusie.
 • Je kan consistent een hoge mate van grammaticale nauwkeurigheid onderhouden, waarbij fouten zeldzaam zijn en moeilijk te bespeuren.

 

Mogelijke andere cursus: Engelse conversatie cursus Intermediate

Engelse cursussen voor het Gevorderde niveau:

6. Engelse cursus C1

€595,00

Totaal aantal uren: 35 uren
Dinsdag & Donderdag – 19.30-22.00 uur

2. Conversatie Cursus
Gevorderd B1+, B2 & C1

Vanaf €211,50

Totaal aantal uren: 12 uren
Woensdag – 19.30-21.30 uur

2. Conversatie Cursus
Gevorderd B1+, B2 & C1

Vanaf €211,50

Totaal aantal uren: 12 uren
Zaterdag – 10.00-12.00 uur

Huidig niveau: B2+ / C1

Mogelijke cursus: Engelse Conversatie Cursus Gevorderd

Met dit niveau ben je in staat om:

 • Uitgebreide spraak, televisie programma’s en films te begrijpen zonder moeite
 • Lange en complexe teksten te begrijpen
 • Understand extended speech and television programs and films without too much effort.
 • Understand long and complex texts.
 • Present clear, detailed descriptions of complex subjects.
 • Express yourself in clear, well-structured text, expressing points of view at some length. You can write about complex subjects in a letter, essay or report.

Engelse cursussen voor het Gevorderde niveau (B2+):

3. Conversatie Cursus
Gevorderd B1+, B2 & C1

Vanaf €211,50

Totaal aantal uren: 12 uren
Woensdag – 19.30-21.30 uur

3. Conversatie Cursus
Gevorderd B1+, B2 & C1

Vanaf €211,50

Totaal aantal uren: 12 uren
Zaterdag – 10.00-12.00 uur

Geïnteresseerd of heb je nog vragen?

Check onze veelgestelde vragen of vul het contact formulier in op onze contactpagina. We komen dan zo snel mogelijk bij je terug.

My two week course learning A2 Dutch at Language Corner in Amsterdam has definitely gone beyond my expectations. Fantastic classes mixing the didactic aspect of a course and the fun part of learning a new language. Het was fantastisch!

Cristòfor Rosique Bird