Niveaus Nederlands

Niveaus Taalcursussen Nederlands

Om een ​​indruk van de verschillende niveaus taalcursussen Nederlands te krijgen, hebben we de mogelijkheden met betrekking tot elk niveau beschreven.

De beschrijving hieronder is gebaseerd op onze reguliere Nederlandse groepscursussen. Alle informatie over onze regulier Nederlandse groepscursussen kan je hier vinden.

We bieden ook Nederlandse conversatie cursussen aan, welke zijn onderverdeeld in twee niveau groepen (A2-B1 en B2-C1). De conversatie cursussen focussen enkel op het verbeteren van je Nederlandse spreekvaardigheid, dus gaan niet van een niveau naar een ander niveau.

Weet je niet precies wat je niveau is? Neem contact met ons op voor een gratis intake!

Beginner A1

Dit niveau is voor mensen die niets weten over de Nederlandse taal.

In een paar weken kun je:

 • Nederlands begrijpen door het maken en begrijpen van basiswoordenschat en zinnen;
 • Vragen en beantwoorden van basale vragen;
 • Beschrijven van foto’s met basiswoordenschat.

Elementair A2

Tegen het einde van dit niveau ben je in staat om:

 • Vertrouwde woorden en zeer eenvoudige zinnen over jezelf en je gezin te begrijpen wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken;
 • Vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en tijdschriften te lezen;
 • Eenvoudige zinnen te gebruiken en zinnen te beschrijven waar je woont en de mensen die je kent;
 • Een korte, eenvoudige ansichtkaart, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten te schrijven. Je kan formulieren met persoonlijke details invullen.

Pre-intermediate B1

Tegen het einde van dit niveau ben je in staat om:

 • Zinnen en de meest frequente woorden in verband met persoonsgegevens, familie, winkelen, werkgelegenheid etc. te begrijpen;
 • Eenvoudige teksten zoals advertenties, menu’s en dienstregelingen te lezen en het begrijpen van korte, eenvoudige, persoonlijke brieven;
 • Gebruik te maken van een serie uitdrukkingen en zinnen te beschrijven in eenvoudige bewoordingen;
 • Korte, eenvoudige notities en berichten te schrijven.

Intermediate B2

Tegen het einde van dit niveau ben je in staat om:

 • De hoofdpunten van veel radio- of tv-programma’s of onderwerpen van persoonlijke en professionele interesse te begrijpen, wanneer er langzaam en duidelijk wordt gesproken;
 • De beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven te lezen en begrijpen;
 • Zinnen op een simpele manier te verbinden om ervaringen en gebeurtenissen, dromen en ambities te beschrijven. Je kunt redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen;
 • Eenvoudige teksten schrijven over onderwerpen die vertrouwd zijn. Je kunt persoonlijke brieven schrijven met ervaringen en indrukken.

Upper-intermediate C1

Tegen het einde van dit niveau ben je in staat om:

 • Een langer betoog te begrijpen, en het meeste tv-nieuws en de tv-programma’s;
 • Artikelen en moeilijkere teksten te lezen;
 • Interactie te hebben met een vloeiend en spontaan gesprek, dat normale uitwisseling met ‘native’ sprekers mogelijk maakt. Je kunt een actieve rol in de discussies met vertrouwde contexten nemen;
 • Een duidelijke, gedetailleerde tekst te schrijven over verschillende onderwerpen die verband houden met jouw belangen.

Advanced C2

Tegen het einde van dit niveau ben je in staat om:

 • Uitgebreide toespraken, televisieprogramma’s en films te begrijpen zonder al te veel moeite;
 • Lange en complexe teksten te begrijpen;
 • Duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven over complexe onderwerpen;
 • Jezelf uit te drukken in duidelijke, goed gestructureerde tekst en uitgebreide standpunten uiteen te zetten. Je kunt schrijven over complexe onderwerpen in een brief, essay of verslag.

Weet je niet precies wat je niveau is? Neem contact met ons op voor een gratis intake!